1a edició Premiats 2020-2021

La primera edició dels Premis Polinyà Innova impulsats per l’Ajuntament i lliurats el 2021 han tingut els següents guanyadors i guanyadores:

Categoria “Empresa Logística”:

Zona Desarrollo, SL

Categoria “PIME de menys de 25 treballadors”: 

Tort-Franch SCP

Categoria “Comerç”: 

Marta Cerezo Ávila (Academia Welcome)

Categoria “Emprenedoria”:

José Luís Herrero Lorenzo

(R-Evolution)

Categoria “PIME de menys de 25 treballadors”: 

Custom-Grav3D, SL

Categoria “PIME de menys de 25 treballadors”:

 Sucrepack, SL

Categoria “Comerç”:

Mari Carmen Puertas Ocaña

(Báilalo Studio)

En aquesta 1a edició els Premis Polinyà Innova tenen com a objectius: