Bases i convocatòria

Les bases de la 1a. edició dels Premis Polinyà Innova s'han aprovat inicialment al Ple de l'Ajuntament de Polinyà en data 30 de setembre de 2020. Posteriorment s'han publicat al BOPB i al DOGC i, un cop transcorregut el termini de 30 dies per a possibles reclamacions, han quedat definitivament aprovades.

Podeu accedir a consultar-les mitjançant el següent enllaç: